Disclaimer

De informatie op deze site is niet bedoeld om de lezer aan te zetten tot het kopen van effecten of financiële instrumenten in een rechtsgebied waar het aanbieden of de distributie daarvan niet is toegestaan, of die niet verkrijgbaar zijn in het rechtsgebied van de lezer. Gebruikers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften. Het is de lezer bekend dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s mee.

Aan de gegevens die op deze site worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik en voor eigen risico worden aangewend.

Findex Vermogensadvies is niet aansprakelijk voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site; Findex Vermogensadvies biedt hiervoor ook geen garanties. Evenmin is Findex Vermogensadvies aansprakelijk voor enige schade of defecten, die als gevolg van het gebruik van deze site zouden kunnen ontstaan. Iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van eventuele storingen in (data)communicatiefaciliteiten wordt uitdrukkelijk afgewezen door Findex Vermogensadvies.

De informatie op deze site is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen en is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Wetten, regels en jurisprudentie zijn vaak op verschillende wijze te interpreteren en veranderen zeer regelmatig. 

Findex Vermogensadvies heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de Wet toezicht effectenverkeer. 

Findex Vermogensadvies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 68829094.

Pastoor van Winkelstraat 39e, 5374 BG, Schaijk

  • Email: info@findexvermogensadvies.nl
  • Telefoon: 0486 - 700215

 

Openingstijden

Wij zijn geopend op:

maandag tot en met vrijdag
08.30 - 17.30 uur

zaterdag en zondag
gesloten

© Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden. Realisatie DGWeb